프 로 그 램

PROGRAM & SPEAKER


프로그램 준비중 입니다.

아래는 17회 월드블록체인서밋 마블스 호치민 2022 프로그램 입니다.


Preparing for the program.

Below is the program for the 17th World Blockchain Summit MAVELS Ho Chi Minh 2022.

사 회 : 리엔 타오

호치민 방송 아나운서

Moderate : Lien Thao

Announcer of Ho Chi Minh Broadcasting System

인사말 : 박봉규

코리아씨이오서밋 월드블록체인서밋 마블스 회장

opening speech : Park Bong Kyu

Chairman of Korea CEO Summit / Chairman of World Blockchain Summit MARVELS


환영사 : 당 민 뚜안

베트남블록체인유니온 회장 

welcome speech : Dr. Đặng Minh Tuấn
Chairman of Vietnam Blockchain Union

블록체인 혁명 시대의 대한민국의 정책방향

Định hướng chính sách của Hàn Quốc trong thời đại cách mạng chuỗi khối 


조명희

국회의원 / 한국디지털자산특별위원회 부위원장 / 국민의힘  미래산업일자리 특별위원회 위원장

Jo Myoung-Hee

Member of the National Assembly / Chairman of  Special Committee on Future Industrial Jobs

<블록체인의 현재와 미래>

Ngành công nghiệp Blockchain đang đi hướng nào?


황라열

힐스톤파트너스 대표 / 크레이지랩 대표이사 / 한국핀테크협회 상임이사

Hwang Ra Yeol

Hillstone Partners CEO / Korea FinTech Association standing director

<현재와 미래의 블록체인 발전 현황 분석>

Định vị lĩnh vực blockchain: hiện tại và tương lai


김형주

(사)한국블록체인산업진흥협회 이사장 / 한국NFT콘텐츠협회 이사장 / 전 서울특별시 부시장, 국회의원

Kim Hyoung Ju

Chairman of Korea Blockchain Industry Promotion Association / Chairman of Korea NFT Contents Association / Former member of Korean Assembly


칼빈 떤

Calvin Tan

Operation & Growth Manager of Binance 


박성준

㈜앤드어스 대표이사  / 동국대학교블록체인연구센터 센터장

Park Sung Joon

CEO of DAVIUS Co., Ltd. / Head of Dongkuk University Blockchain Research Center

<인터넷 혁명과 블록체인 혁명의 시대는 무엇이 다른가? >

Thời đại cách mạng internet và cách mạng blockchain có gì khác nhau?


양향자

국회의원 / 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회  위원 / 반도체산업특별위원회 위원장 / 전 삼성전자 메모리사업부 상무

Yang Hyang Ja

Member of the National Assembly / Chairman of the Semiconductor Industry Special Committee / Former Managing Director of Samsung Electronics' Memory Business Department

<NFT는 우리의 삶을 어떻게 변화시키는가?>

NFT thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào? 


정학수

㈜코리아앱 대표이사

Jeong Hak Su

CEO of Korea App Co., Ltd.


조현진

㈜젤리스페이스 창시자 겸 대표

Bruno, Hyun Jin Cho

CEO of Zellyspace


이주노

베리스토어 부사장

Juno Lee

Vice President of BERRY STORE


권동혁

(주)워크도니 회장 / (주)노이타보니 회장

Kwon Dong Hyuk

Chairman of Walkdoni Co.,Ltd. / Chairman of Noitavonni Co.,Ltd.

<신흥 시장의 블록체인 및 관련 이슈>

Blockchain and Associated Issues for Emerging Markets


판 득 중

베트남블록체인협회 상임부회장 / 데콤홀딩스 회장

Phan Đức Trung

Chairman of Decom Holdings / Standing Vice President of Vietnam Blockchain Association 

<거대 기술기업들과 웹3 스타트업의 대결 이점 : 웹3 스타트업이 어떻게 빅테크 기업을 이겼나?>

Lợi thế đối đầu Web3 startups với các ông lớn công nghệ

How Web3 startups beat Tech Giants?


딘 응옥 타잉 (좌장)

베트남블록체인유니온 부회장

Đinh Ngọc Thạnh (Moderator)

Phó Chủ tịch R&D và Đào tạo Vietnam Blockchain Union


전 뀌

디지털경제연구소 원장

TS Tran Quy

Viện trưởng, Viện Kinh Tế Số Việt Nam


당 카잉 흥

FPT 블록체인랩 이사

TS Đặng Khánh Hưng

Giám đốc FPT Blockchain Lab


라일리 쩐

Riley Tran

Director NEAR Vietnam Hub


부 당

블록체인 연구원

Vũ Đặng

Blockchain researcher

정부는 블록체인 기술의 잠재적 응용 개발을 촉진하기 위해 무엇을 해야 하는가?

Chính phủ nên làm gì để thúc đẩy phát triển các ứng

dụng tiềm năng của công nghệ blockchain?


이만의 (좌장)

전 환경부장관

Lee Maanee (Moderator)

Nguyên Bộ trưởng Bộ Môi trường


주영섭

서울대학교 특임교수 / 전 중소기업청장

Joo Young Sup

A special professor at Seoul National University

Former Minister of The Small and Medium Business Administration


오정근

한국금융ICT융합학회 회장 / 대통령직인수위원회 지역균형 발전특별위원회 간사위원 / 경제학박사

Oh Jung Gun

President of the Korea Financial ICT Convergence Society

웹3 금융 서비스 개발 솔루션

Các Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính trên Web3 


레오 부

Leo Vu

CEO & Co-Founder Fizen Web3 Super App

<Layer 1의 승부를 좌우하는 요소는 무엇인가?>

Những yếu tố nào quyết định sự thắng lợi trong cuộc chiến của các Layer 1?


박성준

㈜앤드어스 대표이사  / 동국대학교블록체인연구센터 센터장

Park Sung Joon

CEO of DAVIUS Co., Ltd. / Head of Dongkuk University Blockchain Research Center


백종윤

코드베르그 대표 / 맘모스체인재단 의장

Baek Jong Yun

CEO of CODBERG / Chairman of the MAMMOTH Foundation 

<블록체인 킬러 어플리케이션 >

Ứng dụng sát thủ chuỗi khối


김병규 (좌장)

한국가상자산평가인증원 대표

Kim, Byeong Gyu

Tổng Giám đốc hành của Viện đánh giá và chứng nhận tài sản ảo Hàn Quốc 


한재선

(주)와드인터내셔널 대표이사 / 베트남 메타플래닛 이사

Han, Jaesun

CEO of WAD International in Korea / Director of METAPLANET in Vietnam


전인탁

메디라이크 대표

Jeon Intag

CEO of MediLike Co., Ltd.

<부동산 분야의 블록체인 응용 잠재력>

Tiềm năng ứng dụng của Blockchain trong lĩnh vực bất động sản


지아롱 호앙녹 (좌장)

베트남블록체인유니온 부회장(VBU) / KW 베트남 회장 / 미션맵 대표

Hoang Ngoc Gia Long

Phó Chủ tịch Vietnam Blockchain Union/ Chủ tịch KW Việt Nam/ Giám đốc Mission Map


레 뚜엣 마이

베트남블록체인유니온 부회장

Lê Tuyết Mai

Vice Chairman of  Vietnam Blockchain Union (VBU)


팜 타잉 훙

센그룹 부회장

Pham Thanh Hung

Phó Chủ tịch CenGroup 


년 쩐

메테인 창립자

Nhan Tran

Founder of Metain


팀 도

리얼박스 공동창립자

Tim Do

Co-Founder Realbox

<투자리스트의 중요한 영역들>

Các lĩnh vực trọng yếu trong danh mục đầu tư 


팜 반 흐엉 (좌장)

GFI 대표 / 베트남블록체인유니온 투자담당 부사장

Phạm Hưởng (Moderator)

CEO of GFI / Vice President in charge of investment Vietnam Blockchain Union


황 민 티엔

TCVN 공동 창립자

Hoàng Minh Thiện

Co-Founder TCVN (Blockchain Community)


닷 힁

블록체인 연구원

Đạt Huỳnh

Blockchain researcher


퐁 다오

인베스트푸시 법률 관리 변호사 

Phong Đào

Managing Lawyer của Investpush Legal


짱 즈엉

스타링 공동창업자 겸 대표이사

베트남블록체인유니온 협력책임


Trang Duong

Co-founder | President - Starling Asia

Head of Associates - Vietnam Blockchain Union (VBU)

Head of Partnership - Fizen.io (Web3 Super App)

Head of Partnership - Vietnam Techfest Blockchain Hub

Vietnam Sales Manager - Cloud Kinetics

CEO Message : 이승한

홈플러스그룹 창립회장 / 숙명여자대학교 석좌교수

CEO Message : Lee Seung Han

 Chủ tịch sáng lập Homeplus


19:00~19:30

MUSE by RMH FASHION SHOW


19:30~21:30

DINNER & VIP NETWORKING


VIETNAM BLOCKCHAIN AWARDS